top of page

KANTA.FI

Oak Wellness siirtyy Kantaan 1.1.2024.

Uuden asiakastietolain myötä kaikki terveystiedot siirtyvät 1.11.2021 alkaen OmaKantaan. 

Uudistus koskee kaikkia sekä julkisia että yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia. 

Kantaan liittyminen on pakollista, eikä asiakkaalla ole lain mukaista oikeutta kieltää potilastietojensa tallentamista Kantaan. Asiakas ei voi myöskään kieltää tietojen näkymistä OmaKannassa. 

KANTA: Text

"Asiakastietolain mukaan yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan (mukaan lukien itsenäiset ammatinharjoittajat) on liityttävä Kanta-palvelujen käyttäjäksi, jos käytössä on sähköinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä."

-Kanta.fi

KANTA: Text

Meillä Oak Wellnessillä on perustamispäivästä saakka ollut käytössä Diarium -potilastietojärjestelmä. Vaikka käytössämme on Timma -ajanvarauspalvelu, emme tietoturvasyistä koskaan tallenna sinne potilastietoja. 

Diarium -potilastietojärjestelmä on Kanta-sertifiutoitu A-luokan järjestelmä. 

"Diarium tuotteelle on tehty ulkoinen tietoturva-auditointi KPMG IT Sertifiointi Oy:n puolesta ja tuote täyttää A-luokan tietojärjestelmän vaatimukset. Vaatimuksenmukaisuustodistuksen sertifikaattinumero on FI210617-84."

-Diarium

KANTA: Text
bottom of page